รหัสสินค้า :7MBR15NF120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR15NF120 Fuji Electric

Contact us