รหัสสินค้า :7MBR15SA120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR15SA120 Fuji Electric

Contact us