รหัสสินค้า :7MBR15SA120B
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR15SA120B Fuji Electric

Contact us