รหัสสินค้า :7MBR20SA060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR20SA060 Fuji Electric

Contact us