รหัสสินค้า :7MBR20SA060-70
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR20SA060-70 Fuji Electric

Contact us