รหัสสินค้า :7MBR20SG060-50
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR20SG060-50 Fuji Electric

Contact us