รหัสสินค้า :7MBR25LA120Y
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR25LA120Y Fuji Electric

Contact us