รหัสสินค้า :7MBR25SA120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR25SA120 Fuji Electric

Contact us