รหัสสินค้า :7MBR25SA120H-70
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR25SA120H-70 Fuji Electric

Contact us