รหัสสินค้า :7MBR30NF-060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR30NF-060 Fuji Electric

Contact us