รหัสสินค้า :7MBR30SA060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR30SA060 Fuji Electric

Contact us