รหัสสินค้า :7MBR30SA060-03
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR30SA060-03 Fuji Electric

Contact us