รหัสสินค้า :20L6P44
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Bridge Rectifier

20L6P44 Toshiba

Contact us