รหัสสินค้า :7MBR35SB120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR35SB120 Fuji Electric

Contact us