รหัสสินค้า :7MBR35SB120-02
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR35SB120-02 Fuji Electric

Contact us