รหัสสินค้า :7MBR35SD120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR35SD120 Fuji Electric

Contact us