รหัสสินค้า :7MBR35VP120-50
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR35VP120-50 Fuji Electric

Contact us