รหัสสินค้า :7MBR50JC060-01
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR50JC060-01 Fuji Electric

Contact us