รหัสสินค้า :7MBR50NE060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR50NE060 Fuji Electric

Contact us