รหัสสินค้า :7MBR50NF060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR50NF060 Fuji Electric

Contact us