รหัสสินค้า :7MBR50NF060-10
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR50NF060-10 Fuji Electric

Contact us