รหัสสินค้า :7MBR50SB060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR50SB060 Fuji Electric

Contact us