รหัสสินค้า :7MBR50SB060-03
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR50SB060-03 Fuji Electric

Contact us