รหัสสินค้า :7MBR50SB120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR50SB120 Fuji Electric

Contact us