รหัสสินค้า :7MBR50SB120-52
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR50SB120-52 Fuji Electric

Contact us