รหัสสินค้า :7MBR50SB120-70
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR50SB120-70 Fuji Electric

Contact us