รหัสสินค้า :7MBR50SD120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR50SD120 Fuji Electric

Contact us