รหัสสินค้า :7MBR50U4P120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR50U4P120 Fuji Electric

Contact us