รหัสสินค้า :7MBR50U4P120-50
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR50U4P120-50 Fuji Electric

Contact us