รหัสสินค้า :7MBR50UB120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR50UB120 Fuji Electric

Contact us