รหัสสินค้า :7MBR50UH120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR50UH120 Fuji Electric

Contact us