รหัสสินค้า :7MBR75GE060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR75GE060 Fuji Electric

Contact us