รหัสสินค้า :7MBR75SB060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR75SB060 Fuji Electric

Contact us