รหัสสินค้า :7MBR75SB060B
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR75SB060B Fuji Electric

Contact us