รหัสสินค้า :7MBR75SD060
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR75SD060 Fuji Electric

Contact us