รหัสสินค้า :7MBR75U4B120-50
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR75U4B120-50 Fuji Electric

Contact us