รหัสสินค้า :7MBR75U4R120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR75U4R120 Fuji Electric

Contact us