รหัสสินค้า :7MBR75UB120-05
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR75UB120-05 Fuji Electric

Contact us