รหัสสินค้า :7MBR8LC120
ผู้ผลิต :Fuji Electric
ประเภท : IGBT Module

7MBR8LC120 Fuji Electric

Contact us