รหัสสินค้า :82C55A-2
ผู้ผลิต :Intel Corporation
ประเภท : Integrated Circuit

82C55A-2 Intel Corporation

Contact us