รหัสสินค้า :82C79M-2
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Integrated Circuit

82C79M-2 Toshiba

Contact us