รหัสสินค้า :23K640-I/P
ผู้ผลิต :Microchip
ประเภท : Integrated Circuit

23K640-I/P Microchip

Contact us