รหัสสินค้า :9WF1224H1D05
ผู้ผลิต :Sanyo Denki
ประเภท : DC FAN

9WF1224H1D05 Sanyo Denki

Contact us