รหัสสินค้า :A1009
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : Transistor

A1009 NEC

Contact us