รหัสสินค้า :A1009A
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : Transistor

A1009A NEC

Contact us