รหัสสินค้า :A1010
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : Transistor

A1010 NEC

Contact us