รหัสสินค้า :A1019
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

A1019 Toshiba

Contact us