รหัสสินค้า :A1152
ผู้ผลิต :NEC
ประเภท : Transistor

A1152 NEC

Contact us