รหัสสินค้า :A1244
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

A1244 Toshiba

Contact us