รหัสสินค้า :A1358
ผู้ผลิต :Toshiba
ประเภท : Transistor

A1358 Toshiba

Contact us